Política de Privacitat

Hostelsat Industrial com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, el Client registrat, queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Hostelsat Industrial, i al tractament automatitzat dels mateixos, per les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques. Aquest consentiment del client registrat és donat en nom seu, podent oposar-se en tot moment a l'enviament d'aquestes comunicacions a través dels canals habituals amb Hostelsat Industrial.

La política de privacitat de Hostelsat Industrial li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a Hostelsat Industrial, Av. Alcalde Porqueres, 109, CP: 25005 Localitat: Lleida, Telèfon: +34 973 045 502.

El Client registrat accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el primer paràgraf. L'acceptació del Client registrat perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats al paràgraf anterior.

Servei Tècnic Hostelsat

Oferim un Servei Tècnic amb més de 25 anys d’experiència en la reparació de tot tipus de maquinària d’hostaleria.

Hostelsat 10 anys

La qualitat d'aquest servei ve avalada per la confiança i fidelitat que els nostres clients ens demostren dia a dia.

Saber més

Contacte

Hostelsat Industrial S.C.P.

Av. Alcalde Porqueres, 109

25005 Lleida

 Oficina +34 973 045 502

 SAT +34 671 556 046 / +34 671 556 051

[email protected]